Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van uw zoon/dochter tot Terra is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde vrijwillige ouderbijdrage niet door u wordt betaald. Terra vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan. 

Als het aantal betalende ouders/verzorgers te gering is dan valt helaas niet uit te sluiten dat excursies of andere activiteiten niet kunnen doorgaan, omdat de ontvangen bijdragen niet voldoende zijn om de activiteit te bekostigen. Wij doen daarom een beroep op u, in het belang van uw zoon/dochter, excursies en andere activiteiten mogelijk te maken met de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage.

Tegemoetkoming in de kosten

Via DUO kunt u voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Welke kosten u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie kunt u krijgen bij de DUO, via telefoonnummer (050) 599 77 55.

Gratis schoolboeken

De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.

Aanschaf laptop

Graag informeren wij u over de laptop die behoort tot het vaste schoolgereedschap en nodig is om les te kunnen volgen. We doen dit volgens het Bring Your Own Device principe, wat inhoudt dat u zelf voor de aanschaf en het eventueel benodigde onderhoud zorgt.

Hoe vind ik de geschikte laptop voor mijn kind?
Om u te helpen de geschikte laptop voor de studie van uw kind te kiezen werkt onze school samen met CampusShop. CampusShop werkt al  meer dan 20 jaar samen met meer dan 200 scholen. Op CampusShop.nl vindt u de laptops voor het aankomend schooljaar die voldoen aan onze voorkeursspecificaties. U mag van dit aanbod gebruikmaken maar bent hiertoe niet verplicht.

Voortgezet Onderwijs Service zorgt voor dekking tegen schade
Om ervoor te zorgen dat uw kind bij een defect aan de laptop geen onderwijs hoeft te missen, raden wij nadrukkelijk aan om deze uit te rusten met het Voortgezet Onderwijs Servicepakket. De laptop is dan verzekerd tegen onder andere val- stoot- en waterschade en een hoes die de laptop onderweg beschermt, is inbegrepen. Mocht er toch een defect zijn, dan kan uw kind gedurende de reparatie gebruikmaken van een leenapparaat.

Aanbod 2021
Op de website van CampusShop staan een aantal laptops geselecteerd, die geschikt zijn voor het volgen van onderwijs bij onze school. U kunt hier als volgt naar toe:

      Ga naar de website www.campusshop.nl;

      Klik op de oranje balk met “Kies jouw onderwijsinstelling/studie”;

      Kies voor de juiste school  (u kunt het makkelijkste de schoolnaam invoeren als zoekwoord);

      Plaats het vinkje en klik op “Bevestigen”.

U ziet dan een overzicht met een aantal laptops die onze school samen met CampusShop heeft geselecteerd voor het onderwijs. Deze laptops voldoen allemaal aan de minimumeisen, maar desondanks geldt ook bij deze laptops dat een iets duurdere laptop betere prestaties zal leveren dan een goedkopere laptop. Ook zit er verschil in de grootte van de schermen. U kunt de laptops met elkaar vergelijken.

Onze school heeft samen met CampusShop gelet op een aantal criteria bij het selecteren van de laptops. U kunt deze criteria eventueel ook gebruiken als u besluit de laptop niet te kopen bij CampusShop (maar let u er dan wel heel goed op welke garantie en service u bij de laptop krijgt/koopt).

Klik hier voor alle informatie.