Aanmelden

U kunt een leerling aanmelden voor onze school door het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.   

Heeft u inhoudelijke vragen over de aanmelding dan kunt u terecht bij de heer F. Spanhaak via f.spanhaak@terra.nl