Aanmelden

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier invullen op onze website. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.   

Heeft u inhoudelijke vragen over de aanmelding dan kunt u terecht bij de heer F. Spanhaak via f.spanhaak@terra.nl