Begeleiding

De begeleiding op het Groene Lyceum bestaat uit verschillende onderdelen:

  • regelmatig gesprekken met jou over hoe het gaat, persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang;
  • nauwe contacten met de ouder(s)/verzorger(s);
  • leerlingbesprekingen gericht op vorderingen en sociaal-emotioneel functioneren;
  • informatieavonden;
  • intensieve begeleiding naar het vervolgonderwijs

Als leerling kun je ook gebruik maken van het zorgadviesteam (VO) of begeleidingsadviesteam (MBO) op de vestiging.

Iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders waar het gaat om studievorderingen, persoonlijke ontwikkeling en hoe jij je voelt op school. Regelmatig heb je een gesprek met de mentor. Tijdens de opleiding neemt het aantal reflectiemomenten af. Tijdens het vijfde en zesde leerjaar je een studieloopbaanbegeleider op het mbo. Op deze manier wordt jou stapsgewijs zelfstandigheid bijgebracht, die je op het hbo nodig hebt.

  • Contact met ouders

Het Groene Lyceum kent in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Naast de ouderavonden bestaat de mogelijkheid voor contact via de zogenaamde 'tien- minuten gesprekken'. Hierin kunnen ouders contact hebben met docenten uit het team van het Groene Lyceum. In het eerste leerjaar is er een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Naast deze georganiseerde contacten kan elke ouder de studievorderingen en competentiebeoordelingen volgen via het elektronische portfolio van de leerling.

  • Portfolio

Tijdens de leerroute bouwt iedere leerling een persoonlijke portfolio op. Dat wordt gevuld met eigen prestaties en laat de ontwikkeling zien. De mentor gebruikt dit portfolio bij de reflectiegesprekken over de leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling. Deze gesprekken monden uit in een persoonlijke studieplanning. Door de intensieve begeleiding en overzichtelijke structuur kan jij je maximaal ontplooien.