Aanmelding hGL

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.

Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Toelating hGL

Het Groene Lyceum is als leerroute ingericht voor een specifieke doelgroep. In het verleden werden gespecificeerde eisen aan deze doelgroep gesteld. Dat is binnen de veranderde regelgeving niet langer toegestaan. De doelgroep bestaat uit leerlingen die prima kunnen leren, maar ook graag praktisch bezig zijn. Het gaat om leerlingen die zich in een meer praktisch gerichte omgeving beter ontwikkelen en uitgedaagd voelen. De leerlingen met belangstelling voor deze leerroute zullen doorgaans havo of havo/vwo als schooladvies hebben. Toegelaten leerlingen worden bij Terra in de Gemengde Leerweg geplaatst. Dat is lager dan het schooladvies. Dit is alleen mogelijk op verzoek van ouders. Bij plaatsing wordt daarom vastgelegd dat de afwijking van het schooladvies tot stand is gekomen op verzoek van de ouders.